Grįžti

Kaimo plėtros projektai

Tai vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą. Dažniausiai kaimo plėtros projektai rengiami ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, kuomet pagal savivaldybės bendrojo plano sprendinius nėra galimybės pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės naudojimosi paskirties į vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų pastatų paskirtį, tokiu būdu numatant galimybę vykdyti statybas žemės ūkio paskirties žemės sklype.

Susisiekite