Grįžti

Topografiniai planai

Tai planas, kuriame vaizduojami tam tikru masteliu ir sutartiniais ženklais objektai esantys žemės paviršiuje, virš jo ar žemiau jo, reljefas. Esant poreikiui topografiniame plane taip pat galima pavaizduoti požeminius inžinerinius tinklus sudarant bei apjungiant topografinio plano ir inžinerinės infrastruktūros tinklų duomenų rinkinį. Šiuos planus gali parengti geodezininkas arba matininkas. Topografinis planas visada reikalingas prieš atliekant projektavimo darbus (gyvenamųjų namų, inž. tinklų ar kitų objektų) , geologinius tyrinėjimus ar kitai dokumentacijai parengti. Topografinis planas yra pagrindas ant kurio rengiamas projektas. Architektas turėdamas tiksliai ir kokybiškai atliktą topografinį planą, gali tiksliai numatyti projektinius sprendinius matydamas iškylančius iššūkius dėl reljefo aukščio skirtumų, požeminių inžinerinių tinklų išsidėstymą ir kitus objektus vaizduojamus topografiniame plane.

Susisiekite