Grįžti

Žemės sklypų kadastriniai – geodeziniai matavimai

Tai veiksmai, kuriais nustatoma žemės sklypų ribų bei riboženklių koordinatės valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje kelių centimetrų tikslumu ir apskaičiuojamas tų žemės sklypų plotas ir kiti techniniai parametrai. Nustačius žemės sklypo ribų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje parengiamas naujas žemės sklypo planas ir kiti dokumentai susiję su visu kadastrinių matavimų procesu, kurie komplektuojami į kadastrinių matavimų bylą. Kadastrinių matavimų bylą parengęs matininkas ją suderina su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skyriumi, kurią žemės sklypo savininkas gali įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Žemės sklypų geodeziniai matavimai atliekami prieš parduodant žemės sklypus, atliekant bet kokius projektavimo darbus žemės sklype, kylant nesutarimams tarp gretimų žemės sklypų savininkų dėl žemės sklypų ribų ir kitais atvejais.

Susisiekite